Vytváříme vlastní distribuci Linuxu – Od návrhu po fungující systém

Tato kniha, vydaná nakladatelstvím Computer Press, a.s., poskytuje dostatek informací každému, kdo by si chtěl vytvořit vlastní linuxovou distribuci – ať již od začátku nebo odvozením od nějaké existující distribuce.

Jádro systému Linux - Kompletní průvodce programátora

První česky psaná kniha zabývající se do podrobna jádrem operačního systému Linux. Nabízí tři různé pohledy na jádro - pohled zvenčí (pohled aplikačního programátora), pohled na vnitřní rozhraní (pohled programátora ovladače) a pohled na samotnou vnitřní funkcionalitu jádra. Knihu vydalo nakladatelství Computer Press.