Na volební průzkumy nehleďte, nevolte menší zlo

Má vaše oblíbená strana tři procenta nebo dvanáct? Budete se podle toho rozhodovat při volbách? A volíte nějakou stranu jen proto, že představuje menší zlo? Obojí pusťte z hlavy. Jinak se vzdáváte velmi podstatné části svých politických svobod.

Dáte mi pětinu svých tržeb. Vyděláváte na mém softwaru.

Tuto větu bude moci každý, kdo vytvořil nějaké autorské dílo (nejen software), říci tomu, kdo na jeho díle vydělává. Nový občanský zákoník přináší nárok autora na dodatečnou odměnu. Úspěšné firmy se mohou snadno stát terčem šikany těch, kdo své dílo nabídli původně zdarma. Hrozí i mezinárodní...

O prezidentově životním stylu a financování zdravotní péče

Prezident Zeman je nemocný, na jeho nemoci se zřejmě hodně projevil jeho životní styl a nyní navzdory radám lékařů pokračuje v ničení vlastního zdraví. Kdo má platit zdravotní péči, kterou mu bude potřeba poskytovat?

ÚOOÚ poskytl informace o platech

„Bitva“ s ÚOOÚ byla překvapivě krátká. Úřad požadované informace o platech bez jakýchkoli překážek poskytl. Znamená to, že by v podobných případech neměl dělat problémy jiným úřadům a institucím.

Kladivo na ÚOOÚ, aneb hafan se stal lovnou zvěří

 Hafan utržený ze řetězu kouše do lýtek vítané hosty. Tak nějak vnímám počínání ÚOOÚ, který se místo skutečné ochrany soukromí občanů zabývá bojem proti transparenci veřejné správy. Teď se ale ucho džbánu utrhlo a ze zvlčelého hafana se stala lovná zvěř.

Mimořádně ohavný zákon vstupuje v účinnost

Je tady začátek účinnosti novely zákona o provozu na pozemních komunikacích, nazývané lidově „bič na osobu blízkou“. Jedná o zcela bezprecedentně ohavný zákon, který trhá ústavní práva na kusy a přinese negativní dopady na bezpečnost provozu.

Semafor na Kačerově -- dárek pro Vršovice a Vinohrady

Pražští radní rozhodli o instalaci dvou „zpomalovacích“ semaforů na Severojižní magistrálu. Jenže zejména ten na Kačerově nesporně vyvolá reakci řidičů. Budou hledat – a najdou – jinou trasu. Ke škodě obyvatel Vršovic a Vinohrad.

Chvála slovenského "NE" novému eurovalu

Včerejší neschválení Evropského mechanismu pro stabilitu slovenským parlamentem považuji za pozitivní věc, a to hned z několika důvodů.

Teroristou snadno, rychle, bezpracně

  Nemusí to trvat dlouho a někteří z nás se stanou „teroristy“. Ani pro to nemusí nic dělat, politici to s radostí zařídí za nás.  

Zlepšete kvalitu -- jinak budeme nakupovat v Německu!

Výrobci, dovozci a prodejci by měli honem rychle udělat něco s kvalitou potravin (i mnohého nepotravinářského zboží). Jinak se mohou dočkat toho, že budou lidé houfně jezdit nakupovat do zahraničí, hlavně do Německa.